Uncategorized

Omien kotisivujen hankkiminen – ammattilaissuunnittelija, kotisivukone vai tee se itse?

Omien kotisivujen saamiselle voi olla monenlaisia syitä. Yritysten lisäksi mm. yksityishenkilöt, yhteisöt, urheiluseurat ja erilaiset kerhot voivat haluta oman sivuston nettiin. Koska tarpeita ja budjetteja on niin monenlaisia, ei ole olemassa yhtä, kaikille sopivaa patenttiratkaisua. Käsittelemme tässä artikkelissa kolme yleistä vaihtoehtoa kotisivutarpeen täyttämiseksi.

Ammattilaisten apu
On olemassa monia yrityksiä, joiden toiminnan ytimenä on kotisivujen suunnittelu ja toteutus. Yleensä heidän asiakkaansa ovat pääasiassa yrityksiä, jotka ovat valmiita maksamaan laadukkaista kotisivuista melko suuriakin summia. Huipputason ammattilaisosaaminen ei ole koskaan halpaa, mutta on myös kiistatonta, että mikäli kyseessä on luotettava ja asiansa osaava web-suunnittelutoimisto, niin rahoille on myös odotettavissa erittäin laadukasta vastinetta. Mikäli omat kotisivut ovat erittäin keskeinen osa yrityksen toimintaa, ja niiden laatu, helppokäyttöisyys, monipuolisuus, jne. ovat tärkeitä kilpailukeinoja, on hyvin perusteltua satsata huippuammattilaisten palveluiden käyttöön ja hankkia sivut, jotka todella erottuvat joukosta.

Automatisoitu sivujen suunnittelu ja julkaiseminen

Askel web-suunnittelupalvelua tarjoavasta yrityksestä itsepalvelun suuntaan, mutta kuitenkin monet ammattilaisosaamiseen perustuvan suunnittelun vahvuudet säilyttäen, on palvelu, joka tarjoaa ohjatun ja suurelta osalta automatisoidun kotisivujen rakennusjärjestelmän käytettäväksi nettiselaimella. Tällainen kotisivukone perustuu valmiisiin vakiomuotoisiin ratkaisuihin kotisivujen ulkoasun ja toiminnallisuuden suhteen, joten se ei jätä niin paljon sijaa luovuudelle ja mukautettavuudelle, kuin muut vaihtoehdot. Kuitenkin voi olla realistisesti ajatellen parempi nojata valmiiksi paketoituun ja siksi edullisempaan ammattilaisosaamiseen, sen sijaan että yrittää itse harrastelijapohjalta saada aikaan paremman lopputuloksen.  Mahdollisuudet mukauttaa mm. väri- ja fonttiasetuksia, sekä valita monista valmiina olevista taustakuvista, asettelun perusratkaisuista, jne. antavat kuitenkin edes jonkin verran mahdollisuuksia myös yksilöllisen yleisilmeen aikaansaamiseen. Tämän ratkaisun etuna edellä mainittuun vaihtoehtoon verrattuna on edullisempi hinta, ja seuraavaksi käsiteltävään vaihtoehtoon verrattuna kotisivujen toteuttamisen helppous, nopeus ja vaivattomuus.

Tee se itse

Jos olet melko taitava tietotekniikan käyttäjä, ei kotisivujen suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavien taitojen opettelu ole kohtuuttoman vaikeaa. Kelvollisia ohjelmistoja sivustojen laatimiseen on saatavissa edullisesti ja jopa ilmaiseksi, kuten myös kuvankäsittelyohjelmia, jollaista tarvitset sivuston visuaalisen suunnittelun eri vaiheissa, sekä myös kotisivuille tulevan kuvituksen valmistelussa. HTML-koodin perusteiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään, miksi tietyt kotisivuilla toimivat kuten ne toimivat, mutta HTML-osaaminen ei ole varsinaisesti pakollista, mikäli käytössä on sopiva WYSIWYG (What You See Is What You Get) -periaatteeseen perustuva ohjelmisto. On kuitenkin syytä huomioida, että varsinaisen sivujen suunnittelun lisäksi on tarpeen opetella joitakin perusasioita myös siitä, miten sivut julkaistaan webhosting-palvelussa, ja tietenkin tällaisen palvelun käytöstä seuraa myös pieni kuukausimaksu. Vaikka ei ole mitenkään ylivoimaisen vaikeaa suunnitella ja julkaista omat kotisivut, ei ole kuitenkaan helppoa tehdä sitä tavalla, joka johtaisi ammattilaisen työn tuloksien kanssa vertailukelpoiseen lopputulokseen. Myöskään ”tee se itse”-ratkaisun edellyttämää työtuntimäärää ei kannata aliarvioida.

Uncategorized

Ilmaiset kotisivut nettiin – onko se mahdollista?

On monia syitä, miksi saatat haluta saada omat kotisivut nettiin. Ehkä sinulla on oma yritys, olet mukana yhdistyksen toiminnassa ja haluaisit yhdistyksesi saavan omat sivut, tai ehkä haluat saada lukijakunnan omille ajatuksillesi tai esimerkiksi harrastustesi tai opintojesi kautta oppimillesi tiedoille, joita haluat välittää muille. Riippumatta siitä, mistä syystä haluat saada omat sivut nettiin, olet luultavasti ainakin jollain tavalla tietoinen siitä vaihtoehtojen ja tarjonnan paljoudesta, mikä sinulla on käytettävissäsi. Silti sinulla saattaa olla myös vääriä käsityksiä esimerkiksi oman sivuston aiheuttamista kustannuksista ja työmäärästä. Ehkä haluaisit selvitä kotisivuprojektistasi mahdollisimman vähin kustannuksin. Ihanteellisessa tapauksessa haluaisit ilmaiset kotisivut nettiin, mutta saatat ajatella tämän olevan mahdotonta. Itse asiassa se ei ole täysin mahdotonta, vaan kotisivujen tarpeessa oleville on tarjolla myös ilmaisia vaihtoehtoja.

Yksi ”ilmainen” vaihtoehto on tietenkin se, jos tuttavapiiriin sattuu kuulumaan henkilö, jolla on tarvittava osaaminen kotisivujen laatimiseksi, sekä halua tehdä sivut ilman rahallista korvausta. Kuitenkin melko harva ihminen loppujen lopuksi haluaa tehdä ilmaista työtä, joten tämä vaihtoehto ei välttämättä ole helppo toteuttaa. Lisäksi tällainen ratkaisu ei yleensä eliminoi webhosting-palvelun kuukausimaksuja, eikä domain-nimen (www-osoitteen) vuosimaksua, joten ainakin muutaman euron kuukausikustannuksiin on syytä varautua.

Toinen ilmainen vaihtoehto on yleensä blogityyppinen sivusto, jollaisen voi perustaa ilmaiseksi mm. tiettyjen blogiohjelmistojen valmistajien domain-nimen alle. Blogspot ja WordPress ovat esimerkkejä tällaisista blogipalveluista. Tässä tapauksessa oman blogisivuston toteutus on helppoa, eikä kustannuksia tule välttämättä lainkaan, mutta blogin osoitteena on esim. WordPress-domainin tai Blogspot-domainin alidomain tai alihakemisto, eikä helpommin muistettava ja ammattimaisemmalta vaikuttava oma domain-nimi muotoa sivustonnimi.fi (tai vaikkapa .com).  Tällaisen osoitteen liittäminen ilmaiseen blogiin on yleensä mahdollista, mutta edellyttää domainin rekisteröimistä. Tästä kertyy vuosittainen, joskin varsin kohtuuhintainen kuluerä.

Myös eräät monimutkaisemmat ja laajempia toiminnallisia mahdollisuuksia tarjoavat selainpohjaiset julkaisujärjestelmät on mahdollista saada käyttöön ilmaiseksi, ainakin rajoitetuksi koeajaksi. Tällainen järjestelmä voi sisältää hyvinkin monipuolisia vaihtoehtoja ulkoasun ja toiminnallisuuksien luomiseksi sivustolle, ilman että prosessista on kuitenkaan tehty tarpeettoman monimutkaista. Osittain automatisoitu ja kauttaaltaan helppoihin ohjattuihin valintoihin perustuva oman sivuston luominen onnistuu lähes jokaiselta, jolla on tietokoneen käytön perustaidot hallussa. Ilmainen koeaika on hyvä tilaisuus kokeilla rauhassa tällaisen julkaisujärjestelmän sopivuutta omaan käyttöön, ilman riskiä suurista rahallisista tappioista.

Vaikka lähtisit liikkeelle sillä mielialalla, että olet vasta testaamassa ajatusta omista kotisivuista, etkä halua aluksi satsata asiaan taloudellisesti, on yleensä kannattavaa ainakin hankkia oma domain-nimi. Tämä mahdollistaa myöhemmän siirtymisen uudenlaiseen kotisivuratkaisuun ilman tarvetta osoitteen vaihtamiseen. Itse omistamasi domain-nimi on siirrettävissä tai uudelleenohjattavissa mahdollisesti myöhemmin hankkimallesi uudelle sivustolle, ja tällöin et joudu lähtemään liikkeelle alkupisteestä sivustosi nettinäkyvyyden parantamisessa. Vanhalle sivustollesi suunnatut linkit, sivuston vakiokäyttäjät, jne. siirtyvät tällöin vaivattomasti uuteen sivustoon samaa osoitetta käyttäen.

Uncategorized

Tee nettisivu verkkoon ja kasvata yrityksesi potentiaalista asiakaskuntaa

Vaikka Internet ja verkkosivustot ovat olleet jo kauan osa useimpien suomalaisten ihmisten arkea, on olemassa monia pienyrityksiä ja ammatinharjoittajia, jotka eivät ole juurikaan saaneet itselleen jalansijaa netistä. Vaikka netin käyttö kuuluukin jo kansalaisen perustaitoihin, niin tavallisesta nettisurffailusta tai sähköpostin käytöstä on matkaa sille teknisen osaamisen tasolle, mitä vaaditaan oman nettisivun tekemiseen. Koska monille vaikuttaa ylivoimaisen vaikealta tehdä sivut itse, ja koska pienyrityksen tai toiminimen budjetti ei välttämättä salli kalliin ammattilaistasoisen nettisivujen suunnittelupalvelun käyttöä, moni elinkeinonharjoittaja ja pienyrittäjä on yksinkertaisesti tyytynyt tilanteeseen, jossa netin käyttö omien tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ei ole mahdollista.

Ei ole vaikeaa ymmärtää, miksi tällainen tilanne voi vaikuttaa monesta yrittäjästä jopa väistämättömältä. Asiaan on kuitenkin olemassa ratkaisuja, joihin kannattaa tutustua. Jos olet itse tällaisessa tilanteessa, suosittelemme että käytät hiukan aikaa näihin ratkaisuihin perehtymiseen. Helppokäyttöisyyttä ja nopeaa toteutusta korostavat palvelut, joiden avulla käyttäjä voi itse tehdä oman sivustonsa ilman suurta teknistä osaamista, suurelta osin automatisoidun prosessin avulla, on suunniteltu juuri sille käyttäjäkunnalle, joka on saattanut luulla omien nettisivujen olevan saavuttamattomissa – eli ehkä myös sinulle.

Ajattele, kuinka hienolta asia kuulostaa. Tee nettisivu yrityksellesi, ja tavoita lukemattomia uusia potentiaalisia asiakkaita. Tee nettisivu, joka paitsi auttaa välittämään tietoja yrityksestäsi ja luomaan positiivista yritysimagoa, myös toimii myynnin tukena. Vaikka olisit vielä epävarma siitä, sopiiko tällainen palvelu sinun tarpeisiisi, on hyvin vaikea perustella tämän mahdollisuuden ohittamista ilman, että edes tutustut siihen tarkemmin.

Nettisivujen toteutus yllä kuvatun kaltaisella palvelulla on tapa hyödyntää palveluun sisään rakennettuja, ammattitasoiseen osaamiseen perustuvia sivustoelementtejä ilman, että niistä täytyy ymmärtää juuri sen enempää kuin normaali nettisurffailija, joka käyttää erilaisia nettisivuja palveluineen. Sivustosi ulkoasu on valittavissa valmiiden, ammattitasoiseen graafiseen suunnitteluun perustuvien mallipohjien avulla, ja ulkoasua voi myös mukauttaa omiin tarpeisiisi. Pelkkien staattisten sivustojen lisäksi tällaiset julkaisujärjestelmät mahdollistavat yleensä monenlaisten monimutkaisempaa toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta sisältävien toimintojen toteuttamisen sivuille.

On toki totta, että tällaiset palvelut eivät tuhoa markkinoita ammattilaistiimeiltä, jotka toteuttavat nettisivustoja alusta alkaen yksilöllisesti suunnitellen. Kaikkein laajimmat, monimutkaisimmat ja parhaan käyttökokemuksen tarjoavat sivustot tullaan jatkossakin tekemään ammattilaisvoimin, ilman että prosessia voidaan automatisoida niin pitkälle, että keskiverto netinkäyttäjä osaisi itse hoitaa kaiken jäljellä olevan työn. Mutta pienyritys harvoin tarvitsee sellaista massiivista tai huippulaatuista sivustoa, jollaisia verkkosivustojen suunnitteluun erikoistuneet yritykset tuottavat. Sivusto, joka sisältävät kaiken yrityksesi nettinäkyvyyden kannalta oleellisen, ja tarjoaa tämän siistissä ja helppokäyttöisessä paketissa, ilman ammattilaisten palkkaamisesta koituvaa kallista hintaa, saattaa olla se vaihtoehto, joka tarjoaa tarpeisiisi ratkaisun parhaalla hinta-laatusuhteella. Ja koska tällaisen ratkaisun kustannukset eivät ole kohtuuttoman korkeat, ei päätökseen sisälly myöskään suurta riskiä. Myöhemmässä vaiheessa voi tulla ajankohtaiseksi siirtyä yrityksen nettinäkyvyydessä vielä askelen verran eteenpäin ja hankkia räätälöidyt sivut suunnittelutoimistolta. Tässäkin tapauksessa on hyödyksi, että yritykselläsi on ollut sivut olemassa jo aiemmin, etkä joudu lähtemään liikkeelle aivan alusta. Tai päinvastoin, jos jostain syystä toteat, että omien sivujen toteutus yrityksellesi ei onnistu toivotulla tavalla (tai ei ole tarpeen, vaikka tämä vaihtoehto tuntuukin epätodennäköiseltä), et ole ainakaan menettänyt suurta määrää aikaa tai rahaa siihen, että kokeilit tätä mahdollisuutta. Riskit ovat siis hyvin pienet, mutta hyötypotentiaali on erittäin suuri.

Jos laadukkaat sivut netissä ovat saatavissa edulliseen kuukausihintaan, eikä asian tekninen puoli tee enää toteutuksesta mahdotonta, niin lähes jokaisen pienyrittäjän ja elinkeinonharjoittajan voi olla liki mahdotonta perustella enää oman nettisivun puutetta. Tee nettisivu yrityksellesi mahdollisimman pian, ellei sillä vielä ole sellaista. Tämä antaa yrityksellesi uskottavuutta, näkyvyyttä, sekä monenlaisia toimintamahdollisuuksia, joita olisi vaikea toteuttaa ilman läsnäoloa verkossa.

Uncategorized

Viimeistään nyt on aika hankkia omat kotisivut

Nettinäkyvyys on paitsi erittäin hyödyllistä, myös odotettu vaatimus nykypäivän yrityksille ja yhdistyksille. Myös monet yksityishenkilöt ovat päätyneet julkaisemaan oman sivustonsa nettiin. Kiinnostuksen kohteista riippuen tällainen yksityishenkilön sivusto saattaa olla joko keskittynyt kertomaan henkilöstä itsestään, tai sitten jostain tietystä aiheesta, josta henkilö haluaa kirjoittaa. Monet ihmiset nauttivat kirjoittamisesta, mutta kynnys esimerkiksi kirjan kirjoittamiselle ja julkaisemiselle on erittäin suuri verrattuna oman sivuston rakentamiseen. Ilmaiset kotisivut eivät ole nykypäivänä mikään mahdottomuus, joten vaivannäön aiheuttaman kynnyksen lisäksi myös taloudellinen kynnys on nettijulkaisemisessa lähes olematon verrattuna kirjoihin ja muuhun painettuun mediaan.
Vaikka yllä käytimme kirjallisuutta ja muuta painettua materiaalia analogiana web-julkaisemiselle, on tärkeää osata hyödyntää web-sivustojen erityisluonne, eikä nähdä niitä vain sähköisenä versiona lehdestä tai kirjasta. Hypermedia, eli hypertekstin ja multimedian muodostama kokonaisuus, on se mikä tekee web-julkaisemisesta erityislaatuista, ja etenkin viime vuosina tämän ohella on korostunut vuorovaikutus käyttäjien kesken ja sosiaalinen media. Vaikka henkilökohtaiset, ilmaiset kotisivut eivät välttämättä olekaan se netin osa, josta odotetaan löytyvän uusin tekniikka ja hienoimmat käyttöympäristöt, niin luova ja mielikuvituksellinen uusien ideoiden hyödyntäminen voi tehdä henkilökohtaisesta kotisivustakin kiinnostavamman – kunhan kaikenlainen kikkailu ja tyylikeinojen käyttö ei varasta etusijaa sisällöltä.
Erilaiset kerhot ja yhdistykset ovat ehkä se ryhmä, joka hyötyy eniten nykyaikaisista keinoista toteuttaa oma sivusto vaivattomasti ja edullisesti tähän tarkoitukseen suunniteltujen työvälineiden avulla. Yhdistysten ja kerhojen jäsenillä voi olla erittäin hyvä käsitys siitä, mitä he haluavat kertoa itsestään netissä, mutta ellei jäsenistöön tai tuttavapiiriin satu kuulumaan web-suunnittelun asiantuntijaa, joka suostuu toteuttamaan sivuston vapaaehtoistyönä, voivat osaamis- ja kustannusrajoitteet tulla esteeksi ammattilaistasoisten ratkaisujen hankinnalle tai toteutukselle. Useimmista yhdistyksistä kuitenkin löytyy henkilöitä, jotka pystyvät toteuttamaan tyylikkäät kotisivut käyttäen erityisesti helppoon mutta korkeatasoiseen ei-ammattimaiseen käyttöön suunniteltua nettisivujen laadintatyökalua.
On vaikea ennustaa Internetin tulevaisuutta kovin pitkälle eteenpäin, mutta vaikuttaa todennäköiseltä, että sen merkitys viestinnässä, liiketoiminnassa, viihteessä, tiedonhaussa, jne. tulee edelleen kasvamaan. Vaikka suuri osa maailman maista on jo selkeästi siirtynyt verkkoaikakaudelle, niin myös käyttäjäkunnan laajenemiseen on yhä mahdollisuuksia. Tämän käyttäjäkunnan kasvun lisäksi kasvua voinee tapahtua netin hyödyntämisen määrässä ja laadussa kunkin käyttäjän kohdalla. Jos yritys tai yhdistys ei ole vielä tähän mennessä hankkinut itselleen näkyvyyttä verkossa, niin helppokäyttöisten ja edullisten, jopa ilmaisten Internet-julkaisuympäristöjen ja -palveluiden yleistyttyä ei enää ole olemassa kovinkaan hyviä tekosyitä viivyttelylle tämän asian toteutuksessa.

Uncategorized

Millainen on hyvä kotisivu

Kotisivu Internetissä voi toteuttaa montaa erilaista tehtävää. Se voi olla kuin yritysesite tai yrityksen näyteikkuna verkossa. Se voi olla myös yhdistyksen ilmoitustaulu, yksityishenkilön julkinen päiväkirja, tai vaikkapa lemmikkiaiheinen valokuva-albumi. Vaihtoehtoja on monia, mutta kaikissa tapauksissa omaa sivustoa tarvitseva taho joutuu miettimään, millainen sivusto palvelisi kaikkein parhaiten omia tarkoitusperiä. Mikäli raha ei ole ongelma, niin periaatteessa yleensä paras ratkaisu on kotisivujen suunnitteluun erikoistunut digitaalisen median alan yritys, joka voi hoitaa koko suunnittelu- ja toteutusprosessin räätälöidysti ja asiakkaan toiveiden mukaan. Koska jokaisella on kuitenkin käytössä vain rajallisesti rahaa, niin ero periaatteen ja käytännön välillä voi muodostua toisinaan yllättävänkin suureksi. Käytännössä pienyritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt joutuvat usein turvautumaan muihin vaihtoehtoihin. Tällöin on oleellista löytää vaihtoehto, joka tekee mahdollisimman hyvän kompromissin mm. omien tarpeiden, oman budjetin ja oman osaamisen välillä. Näitä seikkoja arvioimalla voidaan löytää sopivin ratkaisu kunkin organisaation tai yksilön kotisivutarpeeseen.
Kotisivujen julkaisemisen toteuttaminen järjestelmällä, joka automatisoi työvaiheet mahdollisimman pitkälle, mutta jättää kuitenkin samalla kohtuullisen runsaasti valinnanvaraa ja mahdollisuuksia yksityiskohtien manuaaliseen muuttamiseen on usein paras ratkaisu henkilöille, jotka eivät ole tarpeeksi taitavia alan työvälineiden ja tekniikoiden tuntijoita suunnitellakseen kaiken itse – ja tosiasiassa useimmat ei-ammattilaiset kuuluvat tähän ryhmään. Jotkut voivat ajatella osaavansa rakentaa omat kotisivut, mutta tämä ei välttämättä tarkoita, että he osaisivat rakentaa hyvät kotisivut. Kun alan tekniikat ja standardit kehittyvät ja yleinen vaatimustaso nousee, tulee prosessin itsenäisestä ja avustamattomasta toteuttamisesta harrastelijalle tai satunnaiskäyttäjälle yhä monimutkaisempaa. Tietyt web-suunnittelun työkalut toki kehittyvät suunnilleen samaan tahtiin tekniikoiden kanssa, joten jotkut asiat, jotka täytyi ennen tehdä kokonaan manuaalisesti saattavat olla nyt tehtävissä parilla hiiren klikkauksella ohjelmien omia toimintoja käyttäen. Tämä osoittaa, että sivustojen suunnittelun vaiheiden automatisoinnissa on itse asiassa kysymys vain merkittävästä aste-erosta, kun verrataan tiettyjä alan ammattilaisten käyttämiä sovelluksia ja vähemmän kokeneille käyttäjille suunnattuja vaihtoehtoja. Monimutkaisissa kokonaisuuksissa on yleensä kysymys monien seikkojen keskinäisen kompromissin löytämisestä, ja tämä pätee myös edellä mainittuihin sovelluksiin: vastakkain ovat mm. automaation aste ja vaihtoehtojen runsaus.
Nykyään kotisivukonetyyppisissä melko pitkälle automatisoiduissa nettijulkaisujärjestelmissä on suhteellisen runsaasti ominaisuuksia ja vaihtoehtoja, sekä muita mukautusmahdollisuuksia. Tämä yhdistettynä edulliseen hintaan ja omaan (helpoksi tehtyyn) kontrolliin toteutusprosessin päävaiheissa tekee tällaisista järjestelmistä varteenotettavan vaihtoehdon. Koska niitä voi usein kokeilla edullisesti tai jopa ilmaiseksi, niiden kanssa voi olla mahdollista tehdä käyttökokemuksiin perustuva ja siksi hyvin perusteltu osto- tai ostamattajättämispäätös.

Uncategorized

Miten hankkia oma nettisivusto

On olemassa monia hyviä syitä oman sivuston perustamiselle nettiin. Jos olet yksityishenkilö, jolla on paljon mielipiteitä ja ideoita, tai jos sinulla on pienyritys, joka tarvitsisi näkyvyyttä netissä, niin luultavasti haluat välttää suuret kustannukset ja samalla myös tehdä sivustosi julkaisemisesta ja ylläpitämisestä niin helppoa kuin mahdollista. Tee nettisivu käyttämällä 123kotisivun kaltaista vaivatonta ja helppokäyttöistä järjestelmää, ja saatat jäädä koukkuun sen tarjoamaan julkaisemisen helppouteen, sekä ajatukseen siitä, miten periaatteessa koko maailma on ajatustesi tavoitettavissa, kun julkaiset ne netissä. Netin tuoma ennennäkemätön ilmaisun ja julkaisemisen vapaus on etu, joka kannattaa käyttää hyödyksi. Useimmilla ihmisillä on jokin tarina kerrottavaksi. Mikäli koet, että myös sinulla on kerrottavaa, tee nettisivu saadaksesi paljon lukijoita.

Vaikka kirjoittaminen onkin yleensä mukavaa ja spontaanius tuo kirjoituksiin tiettyä aitoutta, niin kannattaa suunnitella etukäteen huolella, mistä aiheista ja haluat yleensä kirjoittaa. Nettisivusto, jolla on suhteellisen tarkkaan määritetty aihepiiri, on yleensä tehokkaampi viestinnän kanava kuin yleisesti sekalaisista aiheista tekstejä julkaiseva sivusto. Poikkeuksena on toki se, jos haluat tehdä nettiin oman henkilökohtaisen sivuston tai blogin, joka keskittyy kertomaan itsestäsi. Silloin kaikki ajatuksesi ja mieltymyksesi – olivatpa ne kuinka eklektisiä hyvänsä – keskittyvät sopivasti yhden ja saman teeman, eli itsesi ympärille.

Mikäli haluat tehdä sivut nettiin yritystäsi varten, niin kannattaa pohtia sivujen sisältöä myös asiakkaan näkökulmasta. Voit kysyä itseltäsi, mitä asiakkaasi haluaisivat löytää sivuiltasi. Ei ole välttämättä yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa luoda yrityksellesi läsnäoloa verkossa. Yrityksen toimialasta, asiakaskunnasta, yms. sekoista riippuen asiakkaiden odotukset sivustoa kohtaan, sekä luonnolliset tavat hyödyntää nettiä toiminnan tukemiseksi voivat vaihdella hyvinkin suuresti. Ajankäytön kannalta on toki toivottavaa, että sivustosi luomiseen ja kehittämiseen käytettävä aika ei syö liikaa työtunteja varsinaiselta tuottavalta työltä, mutta samaan aikaan on hyvä tiedostaa, että huonosti ja hutiloiden tehty sivusto voi olla joskus jopa huonompaa mainosta yritykselle, kuin sivuston puuttuminen kokonaan.

Alan ammattilaisten tarjoamien palvelujen hyödyntäminen oman sivustosi suunnittelussa on luonnollisesti hyvä tapa saada aikaan sivusto, josta voi olla ylpeä. Mutta taloudellisten realiteettien vuoksi sivuston rakentaminen alusta saakka ja kokonaan ammattilaisvoimin ei välttämättä ole mahdollista. Tällaisissa tilanteissa voi olla erittäin hyödyllistä, jos voit hyödyntää ammattilaisten osaamista toisella tavalla. Valmiit ulkoasumallit ja automatisoitu järjestelmä sisällöntuotannossa tarjoaa yleensä paljon paremman lopputuloksen kuin amatööriosaamisen pohjalta toteutettu, kokonaan itse rakennettu sivusto.